Robert Ellmann Movie Site

Kvety - Revue
Home
Tennis Match (movie)
FRICTION (movie)
MACH 15 (screenplay)

Enter subhead content here

Titulek: Fester, nebo fikce

Autor: Jana Marxtová

Pramen: Kvety - Revue c.18/02

Strana: 16

Datum: 2.5.2002

Fester, nebo fikce

Zajímavý ctyricetiminutový dokument pripravila Ceská televize. Jmenuje se Fester, nebo fikce a podtitul hlásá, že jde o animovaný dokument o nebezpecném americkém chemikovi, který bojuje s ruznými formami státní moci. Portrét amerického chemika Steva Preislera, známého v USA pod prezdívkou strýcek Fester, lze dokonce charakterizovat jako animovaný dokumentární thriller. Autori totiž pri tvorbe snímku použili nejen postupy z hraného, dokumentárního ci animovaného filmu, ale také prvky známé z videoher; podarilo se jim tak dosáhnout takového zpusobu vyprávení, behem nehož nás nutí neustále premýšlet nad tím, co všechno ješte je a muže být realita a co fikce, neboli co všechno se muže skrývat za tvárí na první pohled „normálního" cloveka. Otec, fanoušek fotbalu, majitel psa, pivar, klaun, kulturista a zamestnanec chemické továrny strýcek Fester je totiž také autorem skandálních knih o drogách, jedech, zbraních a výbušninách. Autorem filmu je Robert Ellman, americký právník žijící v Praze, který už dríve natocil multižánrovnu úvahu nad smyslem vítezství Tenisový zápas, jež získala desítky mezinárodních festivalových ocenení. Autor sám o sobe a o novém projektu Fester, nebo fikce ríká: „Jsem filmar uveznený v tele právníka, který pusobí v Praze. Ceská televize byla tak laskavá a riskovala své peníze - a já se snažil, aby z toho vzniklo neco zajímavého. Práci na tomto filmu považuju za jednu z nejduležitejších zkušeností ve svém živote." Animovaný dokument Fester, nebo fikce uvádí Ceská televize v sobotu 11. kvetna ve 21.20 naCT2.

Enter content here

Enter supporting content here